Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
Ètvrtý den - výlet do mìsta Vela Luka. Cestou tam jsme jeli opìt kolem Pupnatske Luky, cestou zpátky jsme se vraceli (už potmì) po magistrále. Nad Vela Lukou je vidìt naše zajížïka k jeskyni ve svahu nad mìstem, a také náš výlet na západní cíp ostrova “za západem” (tradice - kdykoliv jsem nìkde na ostrovì, musím se pokud možno podívat na všechna nejzazší místa a v pøípadì západního cípu ještì nafotit západ slunce).

Ètvrtý den - výlet do mìsta Vela Luka. Cestou tam jsme jeli opìt kolem Pupnatske Luky, cestou zpátky jsme se vraceli (už potmì) po magistrále. Nad Vela Lukou je vidìt naše zajížïka k jeskyni ve svahu nad mìstem, a také náš výlet na západní cíp ostrova “za západem” (tradice - kdykoliv jsem nìkde na ostrovì, musím se pokud možno podívat na všechna nejzazší místa a v pøípadì západního cípu ještì nafotit západ slunce).