Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
U Tolmezza jsem se rozhodl ignorovat rady navigace a øídit se radìji cedulemi. Následkem toho jsme asi o pìt kilometrù minuli dálnici a do Rakouska pøijeli pozoruhodným prùsmykem nad Tolmezzem po velmi horských silnièkách. Maximální výška - 1372 m n. m. Z obrázku není vidìt, že v onìch serpentinách byly ještì navíc tunely! (pøímo v zatáèkách). Hora, která se nad námi nalevo tyèila, mìøí cca. 2200 m a na jejích úboèích ležel sníh. A to jsme ještì navíc kvùli oblaènosti nevidìli další za ní, která má dokonce 2660 m. Nìkdy bych to tam rád vidìl za lepšího poèasí...

U Tolmezza jsem se rozhodl ignorovat rady navigace a øídit se radìji cedulemi. Následkem toho jsme asi o pìt kilometrù minuli dálnici a do Rakouska pøijeli pozoruhodným prùsmykem nad Tolmezzem po velmi horských silnièkách. Maximální výška - 1372 m n. m. Z obrázku není vidìt, že v onìch serpentinách byly ještì navíc tunely! (pøímo v zatáèkách). Hora, která se nad námi nalevo tyèila, mìøí cca. 2200 m a na jejích úboèích ležel sníh. A to jsme ještì navíc kvùli oblaènosti nevidìli další za ní, která má dokonce 2660 m. Nìkdy bych to tam rád vidìl za lepšího poèasí...