Opera party 31.1.2008 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
Trof in her element - explaining her scientific work in microbiology to Jon and guys (he was genuinely interested!). No, she's not putting some spell on them, it just looks that way ;) BTW notice how thoroughly enjoying the speech kkl2401 seems to be ;)

Trof ve svém živlu - vysvětluje Jonovi a ostatním vědecké záležitosti z její práce mikrobioložky (Jona to doopravdy zajímalo!) Nesesílá na ně nějaké kouzlo, to tak jen vypadá ;) BTW všimněte si, jak silně si její výklad kkl2401 očividně užívá ;)

Trof in her element - explaining her scientific work in microbiology to Jon and guys (he was genuinely interested!). No, she's not putting some spell on them, it just looks that way ;) BTW notice how thoroughly enjoying the speech kkl2401 seems to be ;)

Trof ve svém živlu - vysvětluje Jonovi a ostatním vědecké záležitosti z její práce mikrobioložky (Jona to doopravdy zajímalo!) Nesesílá na ně nějaké kouzlo, to tak jen vypadá ;) BTW všimněte si, jak silně si její výklad kkl2401 očividně užívá ;)