Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
A také kilometry, ne-li desítky kilometrù døevìných lávek. Prakticky se tu nechodí po nièem jiném, protože celé údolí v podstatì pøipomíná spíš zvláštnì tvarovanou øeku než soustavu jezer, POØÁD máte pod nohama tekoucí nebo stojatou vodu, na každém kroku.

A také kilometry, ne-li desítky kilometrù døevìných lávek. Prakticky se tu nechodí po nièem jiném, protože celé údolí v podstatì pøipomíná spíš zvláštnì tvarovanou øeku než soustavu jezer, POØÁD máte pod nohama tekoucí nebo stojatou vodu, na každém kroku.