Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
Stále døevìné lávky. Tady je dobøe vidìt to, co jsem zmiòoval - neustále máte pod nohama vodu. I v tìch místech, která jsou zdánlivì zarostlá.

Stále døevìné lávky. Tady je dobøe vidìt to, co jsem zmiòoval - neustále máte pod nohama vodu. I v tìch místech, která jsou zdánlivì zarostlá.