Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
I když se to nezdá, sjezd k pláži je pomìrnì dobrodružný. V nìkolika málo serpentinách musíte klesnout takøka o 300 metrù po cestì široké tak akorát na jedno auto. Døív prý bývala dokonce nezpevnìná a kamenitá.

I když se to nezdá, sjezd k pláži je pomìrnì dobrodružný. V nìkolika málo serpentinách musíte klesnout takøka o 300 metrù po cestì široké tak akorát na jedno auto. Døív prý bývala dokonce nezpevnìná a kamenitá.