Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
Východní cíp Korèuly s malým výbìžkem, na kterém stojí maják. Bohužel jsme pøišli o chvíli pozdìji, než by se bývalo hodilo kvùli svìtlu, právì bìhem našeho pøíchodu mizelo slunce za kopcem, který máme v zádech. Tady ještì osvìtluje špièku majáku.

Východní cíp Korèuly s malým výbìžkem, na kterém stojí maják. Bohužel jsme pøišli o chvíli pozdìji, než by se bývalo hodilo kvùli svìtlu, právì bìhem našeho pøíchodu mizelo slunce za kopcem, který máme v zádech. Tady ještì osvìtluje špièku majáku.