Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
Na Korèule velice populární vozítko. Tohle patøilo našemu domácímu - mimochodem velice svérázný a svéráznì vyhlížející èlovìk, škoda, že nepatøím mezi ty, kteøí by si nìkoho bez problémù vyfotili.

Na Korèule velice populární vozítko. Tohle patøilo našemu domácímu - mimochodem velice svérázný a svéráznì vyhlížející èlovìk, škoda, že nepatøím mezi ty, kteøí by si nìkoho bez problémù vyfotili.