Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
Lodi byly nacpané k prasknutí, ale mìlo to i výhodu - lidé se tu koncentrovali do skupinek, takže se dalo obèas prostì poèkat a nechat všechny pøejít a mít koneènì možnost fotit obèas i bez lidí nebo jen s minimem osob na fotce.

Lodi byly nacpané k prasknutí, ale mìlo to i výhodu - lidé se tu koncentrovali do skupinek, takže se dalo obèas prostì poèkat a nechat všechny pøejít a mít koneènì možnost fotit obèas i bez lidí nebo jen s minimem osob na fotce.