Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
Z benzínky u Arnoldsteinu nedaleko Villachu - tohle je dùvod, proè z pøejezdu Alp nemáme jedinou fotografii. Takhle jsme si Alp užívali celou cestu - v lepším pøípadì dohlednost tak 100 metrù.

Z benzínky u Arnoldsteinu nedaleko Villachu - tohle je dùvod, proè z pøejezdu Alp nemáme jedinou fotografii. Takhle jsme si Alp užívali celou cestu - v lepším pøípadì dohlednost tak 100 metrù.