Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
Vrcholek Sveti Ilija. Tudy jsme se nìkudy pøed dvìma lety drápali dolù - od hájku vlevo uprostøed zhruba po hranì té hlavní strže (doprava) a dál mimo fotografii. Když si najdete fotografie, které jsem tam poøídil, možná toho identifikujete více (u fotografie z onoho hájku tam zmiòuji, že o kousek dál se otevírá nìkolikasetmetrová propast - tady je vidìt, že to opravdu nebylo pøehnané ;) )

Vrcholek Sveti Ilija. Tudy jsme se nìkudy pøed dvìma lety drápali dolù - od hájku vlevo uprostøed zhruba po hranì té hlavní strže (doprava) a dál mimo fotografii. Když si najdete fotografie, které jsem tam poøídil, možná toho identifikujete více (u fotografie z onoho hájku tam zmiòuji, že o kousek dál se otevírá nìkolikasetmetrová propast - tady je vidìt, že to opravdu nebylo pøehnané ;) )