Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
Pohled z pláže nahoru k silnici (je tam její linie slabì vidìt, pøímo nad støechou domu). Svah nad silnicí pokraèuje ještì o pìkný kus výš a posléze ho protíná ještì ostrovní magistrála, ze které jsme si Pupnatskou Luku taky pozdìji vyfotili.

Pohled z pláže nahoru k silnici (je tam její linie slabì vidìt, pøímo nad støechou domu). Svah nad silnicí pokraèuje ještì o pìkný kus výš a posléze ho protíná ještì ostrovní magistrála, ze které jsme si Pupnatskou Luku taky pozdìji vyfotili.