Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
Jeskynì nad Vela Lukou, údajnì významné archeologické nalezištì. Velmi dobrodružná cesta (tedy automobilová), po které nás uvítala zavøená vrata. Tak jsme si jeskyni alespoò pøes møíže vyfotili.

Jeskynì nad Vela Lukou, údajnì významné archeologické nalezištì. Velmi dobrodružná cesta (tedy automobilová), po které nás uvítala zavøená vrata. Tak jsme si jeskyni alespoò pøes møíže vyfotili.