Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
Nalodìní v Orebièi. V pozadí je vidìt bouøe nad Pelješacem, kterou jsme projíždìli dvakrát (jednou pøi prùjezdu Bosnou k odboèce na Pelješac, podruhé cestou po Pelješaci zase zpátky na její úroveò).

Nalodìní v Orebièi. V pozadí je vidìt bouøe nad Pelješacem, kterou jsme projíždìli dvakrát (jednou pøi prùjezdu Bosnou k odboèce na Pelješac, podruhé cestou po Pelješaci zase zpátky na její úroveò).