Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
Zpáteèní cesta k bránì parku vede po horní hranì kaòonu, ve kterém jezera leží. Èím dále po proudu, tím hlubší je - na zaèátku je voda v podstatì na úrovni okolní krajiny.

Zpáteèní cesta k bránì parku vede po horní hranì kaòonu, ve kterém jezera leží. Èím dále po proudu, tím hlubší je - na zaèátku je voda v podstatì na úrovni okolní krajiny.