Chorvatsko 2009 - Martin Fiala
Powered by SmugMug Log In
Už na druhé stranì Velebitu jsme pozorovali souvislou, pøinejmenším padesát kilometrù dlouhou oblaènou hradbu, kterak “sklouzává” po svazích dolù. Zpod ní jsme pøijeli. Jeden z pumpaøù si všiml, že to fotím, a zaèal mi vysvìtlovat, že se jedná o zdejší meteorologický fenomén.

Už na druhé stranì Velebitu jsme pozorovali souvislou, pøinejmenším padesát kilometrù dlouhou oblaènou hradbu, kterak “sklouzává” po svazích dolù. Zpod ní jsme pøijeli. Jeden z pumpaøù si všiml, že to fotím, a zaèal mi vysvìtlovat, že se jedná o zdejší meteorologický fenomén.